Subsidie

Zowel voor particulieren als voor bedrijven bestaan er subsidies voor de aanschaf van duurzame energiebronnen.

Voor particulieren

Op het moment gelden er geen overheidssubsidies met betrekking tot zonnepanelen voor particulieren.


Voor bedrijven

Voor bedrijven zijn er in Nederland twee subsidieregelingen waarvan men gebruik kan maken:

  • EIA (Energie Investeringsaftrek)
  • MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

EIA

Met de EIA is het mogelijk om 41,5% van de investeringskosten van de fiscale winst af te trekken. Het directe financiële voordeel hiervan kan oplopen tot 10% van de totale investeringskosten, dit is afhankelijk van het belastingspercentage. De EIA mag toegepast worden naast andere investeringsaftrekkingen.
Lees verder voor meer informatie

MIA en Vamil

Via de MIA/Vamil regeling kunnen bedrijven in aanmerking komen voor een belastingaftrek. Op de MIA/Vamil lijst staan ongeveer 360 investeringen waarmee men sowieso in aanmerking komt voor de regeling. Tevens is het mogelijk om een eigen idee aan te dragen die bijdraagt aan het milieu.
Lees verder voor meer informatie